Kaja ??ywiec Sp. z o. o.
34-300 ??ywiec, ul. Ko??ciuszki 29
e-mail: kaja.zywiec@op.pl

System Zarządzania Przedsiębiorstwem zgodny z:
      PN-EN ISO 9001:2009
      PN-EN ISO 14001:2005
      PN-N-18001:2004

łść

Aktualności


[ 2014-07-01 ]
Certyfikaty
Nasza firma wdro??y??a i stosuje Zintegrowany System Zarz?dzania Jako??ci? , ??rodowiskiem i BHP.Czytaj więcej

[ 2013-01-31 ]
Informacja
W dniu 31.01.2013 Firma Handlowo Us??ugowa Kaja zosta??a przekszta??cona w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego. Nowa nazwa brzmi - Kaja ??ywiec sp????ka z ograniczon? odpowiedzialno??ci?. KRS - 0000355989 Kapita?? zak??adowy - 1.035.600,00 w ca??o??ci wp??aconyCzytaj więcej

[ 2012-02-01 ]
Aktualnie wykonujemy:
Budowa Parku Etnograficznego Ziemi ??ywieckiej w ??lemieniuCzytaj więcej

RODO i Polityka Prywatności 2009 - 2012 © Kaja. Wykonanie sm32 STUDIO